VÄLKOMMEN TILL TERP KBT

KBT

Oavsett vilket problem som behandlas eller vilken förändring man jobba med, kännetecknas KBT av ett strukturerat upplägg och ett undersökande samarbete mellan terapeuten och klienten.

Mindfulness

Redskap för inre balans och välbefinnande.

Handledning & Konsultationer

Handledning är hälsofrämjande på de flesta arbetsplatser, för både personal och chefer. Särskilt viktigt inom månniskovårdande yrken och på arbetsplatser med kundkontakter och flera samarbetspartners.