Välkommen till Terp KBT

TERP KBT AB ägs och drivs av Socionom/legitimerad Psykoterapeut och Handledare Anna-Lena L Terp.

Anna-Lena har varit verksam sedan 1995 och har lång erfarenhet och kompetens att arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Anna-Lena handleder gruppen från såväl Kommun och Regionen som privata verksamheter och erbjuder kurser och utbildning. Kontakt med en legitimerad psykoterapeut innebär kvalitetssäkring då dennes utbildning och legitimation är godkänd av Socialstyrelsen.

NYHETER

Nu kan du som bor i Värmland även gå höstens grundläggande psykoterapiutbildning i KBT, med start 1 september, 2024 som Hybridutbildning. All handledning sker på plats i Karlstad med mig som handledare. Med endast 6 träffar i Göteborg under hela utbildningen.

Läs mer här


KBT

 Oavsett vilket problem som behandlas eller vilken förändring man jobba med, kännetecknas KBT av ett strukturerat upplägg och ett undersökande samarbete mellan terapeuten och klienten.

Mindfulness

Redskap för inre balans och välbefinnande.

Handledning & Konsultationer

Handledning är hälsofrämjande på de flesta arbetsplatser, för både personal och chefer. Särskilt viktigt inom månniskovårdande yrken och på arbetsplatser med kundkontakter och flera samarbetspartners.